KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Strateji ve Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonu KİDR hazırlama çalışmaları kapsamında "Liderlik, Yönetim ve Kalite" başlığını ele almak üzere toplandı-08.06.2023

KSÜ Kalite Komisyonu, 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlama çalışmaları kapsamında 01.06.2023 Perşembe günü Zoom üzerinden, KİDR içerisinde yer alan “Liderlik, Yönetim ve Kalite” başlığını ele almak üzere toplandı.

Prof.Dr. Mehmet Sütyemez, Dr.Öğr.Üyesi Taha Yaşar Manav, Öğr.Gör. Mehmet Karaoğlan, Öğr.Gör.Nazlı Elif Nacar, Öğr.Gör Alpaslan Sönmez’den oluşan Liderlik, Yönetim ve Kalite Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Kalite Komisyonunun diğer üyeleriyle birlikte “Yönetim Modeli ve İdari Yapı”, “Liderlik”, “Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi”, “İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları”, “Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik”, “Bilgi Yönetim Sistemi”, “İnsan Kaynakları Yönetimi, “Finansal Yönetim”, “Süreç Yönetimi” alt başlıklarında detaylı ve kapsamlı bir şekilde incelendi.
SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı