KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Strateji ve Kalite Koordinatörlüğü

Kurum İç Değerlendirme Raporu Çalışmaları için Üniversitemiz Kalite Kurulu Üyeleri Hafta Sonu Çevrimiçi Toplantı İle Bir Araya Geldi.-07.03.2022

Üniversitemiz 2021 Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları gündemiyle 05.03.2022 tarihinde Komisyon Üyeleri saat 18.00'da çevrimiçi toplantı ile bir araya geldi. Toplantıda raporun alt başlıkları için hazırlanan taslak metinlerin üzerinde tüm üyelerin görüşleri doğrultusunda düzenlemeler yapıldı. Çalışma 06.03.2022 tarihinde saat 00.30 da 08.03.2022 tarihinde tekrar bir araya gelmek üzere sonlandırıldı.