KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Kalite Koordinatörlüğü

2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayımlanmıştır -23.06.2021

https://kalite.ksu.edu.tr/depo/belgeler/KS%C3%9C%202020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Kurum%20%C4%B0%C3%A7%20De%C4%9Ferlendirme%20Raporu_2106231132104441.pdf