KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Kalite Koordinatörlüğü

Kurum İç Değerlendirme Taslak Çalışmaları İçin 21.02.2020 Tarihinde Toplantı Yapıldı.-26.02.2020

Toplantıda alt komisyonların hazırladıkları taslaklar gözden geçirilerek fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kanıtların şekli ve kapsamı hakkında bilgiler paylaşıldı.